Wordpress login alleen toegankelijk vanaf uw ip-adres
 
Antwoord:
Om de wordpress login veilig te houden en niet toegankelijk voor hackers, kunt u de toegang alleen verlenen aan u zelf.
Plaats onderstaande regels in de .htaccess file:
<Files wp-login.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
#Allow from yourip
</Files>


Verander de regel "#Allow from yourip" in
Allow from x.x.x.x
x.x.x.x is uw ip-adres.
Uw ip-adres kunt u op vragen via deze website:
https://www.myip.com/


Terug naar rubrieken

  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners