Wat is DKIM
 
Antwoord:
DKIM is een manier om uw uitgaande mail die u via de WebReus mailserver verstuurt te ondertekenen.
Bij DKIM maakt de verzendende server een cryptografische handtekening en voegt die toe aan de mail in de vorm van een zogenaamde DKIM-header.
Deze header is een soort echtheidskenmerk van de mail.
De ontvangende partij ziet deze handtekening, zoekt in het DNS de bijbehorende publieke sleutel op en valideert de handtekening. Als de digitale handtekening correct is, dan staat daarmee het afzenderdomein vast.
En is zeker dat de e-mail onderweg niet is aangepast. Een kwaadwillende beschikt immers niet over de private key en is niet in staat om DKIM-beschermde mails te maken. Dergelijke valse mails zullen een slechtere reputatie krijgen in de e-mailreputatiesystemen die steeds meer partijen gebruiken.
Via portaal.webreus.nl kunt u DKIM activeren.


Terug naar rubrieken

  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners