Hoe kan ik via een php script mail sturen met SMTP
 
Antwoord:
U kunt deze werkwijze bijvoorbeeld gebruiken om via een formulier op de website de mail te versturen via SMTP.
Deze methode gebruikt de Pear mail bibliotheek.
Hieronder een voorbeeld php script om de mail via SMTP te sturen met de Pear bibliotheek:

<?php

error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_DEPRECATED ^ E_STRICT);

//Laad de Pear bibliotheek
require_once "Mail.php";
//gebruik als host de webreus mailserver webreus.email
$host = "ssl://webreus.email";

//De mailbox via welke u de mail stuurt.
$username = "uwnaam@uwdomein.nl";

//Het wachtwoord van de mailbox via welke u de mail stuurt.
$password = "Uw email password";

$port = "465";
//aan welk adres stuurt u de mail?
$to = "jaap@domein.nl";

//Afzender adres
$email_from = "uwnaam@uwdomein.nl";

//Onderwerp
$email_subject = "Subject Line Here:" ;

//mail inhoud tekst:
$email_body = "Dit is een tekst die in de mail staat" ;

//antwoord adres:
$email_address = "uwnaam@uwdomein.nl";

$headers = array ("From" => $email_from, "To" => $to, "Subject" => $email_subject, "Reply-To" => $email_address);
$smtp = Mail::factory("smtp", array ("host" => $host, "port" => $port, "auth" => true, "username" => $username, "password" => $password));
$mail = $smtp->send($to, $headers, $email_body);


if (PEAR::isError($mail)) {
echo($mail->getMessage() );
} else {
echo("Message successfully sent!");
}
?>Terug naar rubrieken

  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners